Nébih Halgazdálkodási Szakrendszer
Halfogásra jogosító okmányok ellenőrzése
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 42. § (1) alapján a halgazdálkodási hatóság a kiadott halászati engedélyekről, állami halászjegyekről, állami horgászjegyekről, turista állami horgászjegyekről, valamint a halfogásra jogosító okmányok váltásától eltiltott személyekről, a személyek és szervezetek tevékenységének nyomon követhetősége céljából nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás részét képezi a természetes személy családi és utóneve, az anyja leánykori családi és utóneve, a születési helye és ideje, jogi személy esetében a cég/szervezet neve és adószám adatok, valamint az állami horgászjegyének, turista állami horgászjegyének, állami halászjegyének, halászati engedélyének száma.
A horgász és halászjegyeket a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) adja ki, melyről a jogszabályi rendelkezés szerinti nyilvántartást vezet, és valós időben adatot szolgáltat a NÉBIH adatbázisába. A halászati engedélyeket a halgazdálkodási hatóság adja ki, melyek azonosítója a NÉBIH adatbázisában kerül nyilvántartásba vételre.
A halfogásra jogosultak is ellenőrizhetik a saját adataikat, a felületen a halfogásra jogosító okmányok azonosítói a NÉBIH adatbázisát használva kérdezhetőek le. A szükséges adatok megadásával ellenőrizhető, hogy az okmány az adott partner vonatkozásában szerepel-e az adatbázisban, és ha igen, akkor az érvényes-e. Az oldalon csak a felhasználó által kötelezően megadott adatok ellenőrzése lehetséges, hiányzó adatok megjelenítése nem.
Családi név:Vezetéknév
Utónév:Keresztnév
Adószám:Formátum: xxxxxxxx-y-zz
Az ellenőrzés eredménye:

Felhívjuk figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) hatálya alá tartozó tevékenységek teljes körű lekérdezését a https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso oldalon tudja kezdeményezni, ezen a felületen csak a halfogáshoz kapcsolódó okmányok lekérdezése indítható.
Amennyiben érvényes halfogásra jogosító okmánnyal rendelkezik, és nem találja magát a nyilvántartásban, kérjük forduljon a NÉBIH ügyfélszolgálatához a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu